کارآفرینان خرد

راهنمای بازاریابی Micro Oiseau را کشف کنید: مشاوره مناسب برای خرد کارآفرینان و استارتاپ ها. کمک به از بین بردن تجارت

ما اینجا هستیم تا از استارتاپ ها و مشاغل کوچک حمایت کنیم. تمام کارآفرینان خرد که ایده ، خلاقیت و انرژی خود را به بنگاه اقتصادی می آورند.

ما یک سری راهنماهای رایگان بازاریابی مشاغل خرد ارائه می دهیم که شامل همه چیز از ایجاد یک نام تجاری تا نحوه تعیین قیمت و فروش ، راه اندازی وب سایت ، رسانه های اجتماعی ، مهارت نوشتن خوب و همکاری برای موفقیت است.