راهنماهای بازاریابی

راهنمای بازاریابی Micro Oiseau را کشف کنید: مشاوره ای مناسب برای کارآفرین خرد و شرکت نوپا. کمک به از بین بردن تجارت

ما اینجا هستیم تا از استارتاپ ها و مشاغل کوچک حمایت کنیم. تمام کارآفرینان خرد که ایده ها ، خلاقیت و انرژی خود را به تجارت می رسانند.

ما یک سری راهنماهای رایگان بازاریابی مشاغل خرد ارائه می دهیم که شامل همه چیز از ایجاد یک نام تجاری تا نحوه تعیین قیمت و فروش ، راه اندازی یک وب سایت ، شبکه های اجتماعی ، مهارت نوشتن خوب و همکاری برای موفقیت است.

ما همچنین قصد داریم راهنماهای خود را به بیشترین زبان ممکن ارائه دهیم.

ادامه مطلب را بخوانید!